Je leven beter vieren door de eindigheid ervan te aanvarden

Lifewishes

Niemand kent de duur van zijn leven.
Dit onbekende is een gevoelig onderwerp in onze cultuur, wat moeilijk kan zijn om ter sprake te brengen op te roepen, te delen ...

Lifewishes is een platform dat de mogelijkheid geeft onze ervaringen te delen, evenals onze overtuigingen, onze laatste wensen of wat we willen achterlaten.

We kunnen ook, dankzij Lifewishes, woorden of liedjes laten beluisteren en afbeeldingen achterlaten aan diegenen die ons dierbaar zijn ...

Lifewishes is een ruimte waar iedereen een persoonlijk account heeft, als een emotionele kluis

Lifewishes wendt zich tot iedereen: ouders, grootouders, avonturiers, businessmen /- women, iedereen onder ons omdat ons bestaan en het meegeven van een deel van onszelf belangrijk is voor onze naasten.

De abonnee kiest de vertrouwenspersonen die zijn/haar overlijden zullen valideren en op dit manier hebben hartpersonen en doelpersonen toegang tot hun berichten.

om te begrijpen hoe we werken

De openingskosten bedragen 61 euro en het jaarabonnement van uw kluis is 7 euro. Toegang tot uw account is onbeperkt.
Toegang emotionele ruimte Toegang to mijn account

Aanvraag om een account te openen